Contributie

Contributie Hansu Martial Arts

De contributie per kwartaal bedraagt:

Jeugd (12 t/m 17 jaar): € 45,- voor 1 x per week
€ 75,- voor 2 x per week
Volwassenen (18 jaar en ouder): € 75,- voor 1 x per week
€ 125,- voor 2 x per week

De contributie dient per Bank of Giro overgemaakt te worden. Er zal geen factuurverzending plaatsvinden. Het lid dient de betaling zelf te regelen. De contributie dient steeds bij vooruitbetaling op de eerste dag van het kwartaal te zijn voldaan: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het jaar.

Contributie Taekwondo Bond Nederland

HANSU Martial Arts is verplicht ieder lid aan te melden bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN). Het lidmaatschap van de TBN bedraagt per jaar: tot 14 jaar: € 29,-, tot 18 jaar: € 34,60 vanaf 18 jaar: € 39,70.

De TBN is landelijk erkend en aangesloten bij de Nederlandse Sportfederatie en het Nederlands Olympisch Comité.

Na opgave door HANSU Martial Arts voor het lidmaatschap van de T.B.N. ontvangt u een acceptgirokaart thuis, die u zelf dient te voldoen.

Taekwondo Bond Nederland
Taekwondo Bond Nederland